سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد دارای زمینه روشن و رگه های طوسی ومشکی موازی می باشد که جلوه ویژه ای به این سنگ بخشیده است.

این سنگ جذب آب فوق العاده کمی دارد از این رو گزینه مناسبی برای محیط های مرطوبی چون سرویس های بهداشتی و حمام می باشد همچنین برای نماهای داخلی و خارجی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما استفاده از آن در محیط های بسیار سرد و بسیار مرطوب توصیه نمی شود.

سنگ چینی ابری بروجرد اغلب به صورت بوک موچ و فو رمچ فرآوری می گردد.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language