سنگ مرمر پرتقالی پردیس

سنگ مرمر پرتقالی پردیس دارای زمینه کرم رنگ با رگه های نارنجی می باشد. به طور کلی طیف رنگی این سنگ کرم ونارنجی است.از نظر قیمت نسبت به مرمر پرتقالی مقرون به صرفه تر است.

موقعیت معدن: ایران ، زنجان

کاربردها

دیواره های داخلی ساختمان (نمای داخلی)

سرویس بهداشتی

دکوراتیو

سنگفرش واحدهای مسکونی

میز و کانتر آشپزخانه

سنگفرش اماکن مذهبی

و…

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language