سنگ مرمر لیمویی طبس

سنگ مرمر لیمویی طبس دارای زمینه رنگی زرد می باشد از این رو آن را با نام لیمویی طبس نام گذاری کرده اند. نوع فرآوری این سنگ موج داری می باشد که اغلب به صورت اسلب است.

قیمت این سنگ  بسته به عواملی چون:  طرح و نقوش سنگ ، ابعاد و ضخامت سنگ متغیر است.

موقعیت معدن: ایران

کاربردها

سرویس بهداشتی

دکوراتیو

سنگفرش های داخلی ساختمان

کانتر ومیز آشپزخانه

سنگفرش اماکن مذهبی

و…

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language