سنگ مرمر عسلی

سنگ مرمر عسلی که نام دیگر آن مرمر نوشابه ای می باشد یکی از زیبا ترین مرمرهای جهان است که سنگ کم یابی می باشد. مرمر عسلی یا مرمر نوشابه ای دارای تم عسلی و رگه های سفید نامنظم می باشد. این سنگ معمولا به صورت بی موج و اسلب و در قاب بوک مچ و فور مچ فرآوری می گردد.

قیمت سنگ مرمر عسلی بسته به عواملی چون: طرح و نقوش سنگ ، ابعاد و ضخامت سنگ متغیر است.

موقعیت معدن: معادن سنگ مرمر عسلی در شهرستان مشهد و یکی درشهر هرات افغانستان قرار دارد

نام مشابه

سنگ مرمر نوشابه ای

کاربردها

سرویس بهداشتی

دکوراتیو

سنگفرش واحدهای مسکونی و…

کانتر آشپزخانه ومیز

سنگفرش اماکن مذهبی

و…

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language