سنگ مرمر رنگین کمان

سنگ مرمر رنگین کمان نیز همانند مرمر پرتغالی پردیس، دارای طیف رنگی کرم ونارنجی می باشد.این سنگ از شفافیت بالایی برخورداراست و خاصیت عبور نور از خود رادارد لذا از آن در موارد دکوراتیو و ایجاد نور پردازی درسنگ ، استفاده می گردد.

موقعیت معدن: ایران

کاربرد ها

دیواره های داخلی ساختمان (نمای داخلی)

سرویس بهداشتی

دکوراتیو

میز و کانتر آشپزخانه

سنگفرش اماکن مذهبی

و…

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language