سنگ مرمریت پرنس

سنگ مرمریت پرنس دارای تم سفید و رگه های کریستالی و فسیل های زیبا می باشد که درجات پایین تر آن کمی مایل به  رنگ صورتی است.

سنگ مرمریت پرنس به صورت تایل و اسلب فرآوری می شود. سنگ مرمریت پرنس در جاهایی که رطوبت و فرسایش زیاد است مناسب نیست. این سنگ به دلیل رنگ سفید و قیمت مناسب نسبت به سنگ های مشابه ، بیشترمورد توجه واقع گردیده است

کاربردها

دیواره های داخلی ساختمان

سنگفرش واحد های تجاری و اداری

دکوراتیو

سنگفرش واحدهای مسکونی

سنگفرش پارکینگ

تذکر: این سنگ برای استفاده در محیط هایی با رطوبت زیاد همچون سرویس های بهداشتی ، حمام وآشپزخانه مناسب نمی باشد.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language