سنگ مرمریت پرشین سیلک

سنگ مرمریت پرشین سیلک دارای دو رنگ زمینه طوسی روشن و طوسی تیره می باشد . مرمریت پرشین سیلک معمولا در ابعاد تایل و اسلب فرآوری می شود. ازمعایب این سنگ می توان به رنگ زیاد آن اشاره کرد گرچه بسیاری از معماران از این بازی رنگ به عنوان یک امتیاز نام می برند زیرا سنگ پرشین سیلک پس از اجرا به معنای واقعی زیبایی یک سنگ طبیعی را نمایان می کند.از مزایای آن نیز میتوان ساب پذیری خوب ، جذب آب پایین و استحکام سنگ را نام برد. این سنگ را می توان از سنگ های خاص و بی مانند دانست.

کاربردها

کلیه نماهای داخلی ساختمان

سرویس های بهداشتی وحمام

کانتر ومیز آشپزخانه

سنگ فرش و کف سازی

پله وراه پله

حاشیه آسانسور

و…

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language