سنگ مرمریت مشکی نجف آباد

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد نوعی سنگ مرمریت با زمینه ای کاملا مشکی و خطوطِ سفید رنگ نامنظم روی آن است. این سنگ از جمله سنگ های قدیمی ایرانی است. همچنین ار بهترین سنگ های صادراتی می باشد. معدن این سنگ زیبا در شهر نجف آباد واقع شده است.

سنگ کف لابی، حاشیه آسانسور، قسمت های شمشیری پله ها و در سایر قسمت ها می توان از این سنگ استفاده کرد. اما برای استفاده در کف پارکینگ، مکان های پررفت و آمد و فضاهای خارجی و مکان هایی که در معرض نور خورشید است توصیه نمی شود. این سنگ در برابر معرض نور خورشید رنگ و ساب خود را از دست می دهد.

برای خرید حضوری و اینترنتی سنگ زیبای مرمریت مشکی نجف آباد به وبسایت و فروشگاه انوبانی مراجعه کنید.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language