سنگ مرمریت مارشال طلایی

سنگ مرمریت مارشال طلایی با زمینه تیره مایل به مشکی با رگه های سفید طلایی به صورت پراکنده پوشانده شده است. این سنگ از لحاظ رنگ بندی به سنگ گلدن بلک نیز مشابه است اما از لحاظ طرح روی سنگ و رنگ زمینه کمی متفاوت می باشند. سنگ مارشال بر روی سطح خود شبکه های منظمی دارد.

سنگ مرمریت مارشال طلایی را برای ساخت سنگ پله، کف سازی سالن های مجلل، قاب آسانسور و دیوار داخلی ساختمان به کار می برند. از معایب سنگ مرمریت بلک مارشال  این است که در معرض نور آفتاب مانند تمام مرمریت های رنگی، رنگ خود را از دست خواهد داد. این سنگ از معادن شهر خوی استخراج می شود.

شرکت سنگ ساختمانی انوبانی علاوه بر خرید سنگ مرمریت مارشال طلایی به صورت حضوری در فروشگاه و نمایشگاه این شرکت، آن را برای خرید آنلاین روی وبسایت این شرکت نیز قرار داده است.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language