سنگ مرمریت جیرفت

سنگ مرمریت جیرفت دارای تم کرم رنگ و کرم زیتونی می باشد که گاهی رگه هایی به رنگ آبی در آن نمایان است. از این سنگ سورت های کرم و کرم زیتونی ؛ آبی و کرم آبی استحصال می گردد. از ویژگی های مرمریت جیرفت  می توان به جذب آب پایین و مقاومت فشاری بالا اشاره کرد از این رو گزینه مناسبی برای مکان های مرطوب و سنگفرش می باشد.

کاربردها

دیوار های داخلی ساختمان

سرویس های بهداشتی وحمام

سنگ فرش وکف سازی

و…

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language