سنگ مرمریت جوشقان شهیادی

سنگ مرمریت جوشقان دارای تم سفید رنگ می باشد. این سنگ از مرمریت های قدیمی ایران به شمار می رود. این مرمریت در درجات سوپر، بسیار روشن و مایل به سفید می باشد که خال های نوک مدادی در آن نمایان است و در درجات پایین تر این سنگ گل های صورتی رنگی رویت می گردد.نام این سنگ برگرفته از آن است که از این سنگ در برج آزادی (شهیادی) تهران استفاده شده است.

مرمریت جوشقان شهیادی ازخاصیت جذب آب بالایی برخورداراست  واستفاده از آن در مکان هایی که در معرض رطوبت قرار دارد انتخاب درستی نمی باشد.

سنگ جوشقان شهیادی از سورت های مختلفی برخوردار می باشد که هر کدام ویژگی خاص خودش را دارد و در بازار عرضه گشته است.

نمونه های آن به شرح زیر است:

سنگ مرمریت شهیادی (خال نوک مدادی با تم سفید)

سنگ مرمریت جوشقان  ( گل کالباسی ، فسیل دار با تم گلبهی)

کلیه سورت بندی های این سنگ با نام سنگ مرمریت جوشقان شهیادی و البته درجه بندی مختلف در بازر عرضه شده وبه فروش می رسد.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language