سنگ مرمریت جوشقان درجه1

سنگ مرمریت جوشقان درجه1 از آن دسته مرمریت های روشن است که در سورت های مختلف دیده میشود. سنگ مرمریت جوشقان شهیادی به رنگ روشن و هاله های صورتی که اصطلاحا به آن گل کالباسی میگویند و لکه های سیاه دیده میشود. سنگ مرمریت جوشقان بدلیل آهکی بودن آن و جذب آب بالا نباید در معرض رطوبت قرار بگیرد.

کاربرد سنگ مرمریت جوشقان در دیواره های داخلی ساختمان از جمله دیوار پارکینگ، دیوار راه پله و راهروها میباشد. سنگ جوشقان بدلیل قیمت مناسب و ارزان در پروژه های انبوه سازی مصرف زیاد دارد.

معدن سنگ مرمریت جوشقان در شهر میمه اصفهان قرار دارد. همچنین نمایشگاه و انوبانی در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان واقع شده است.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language