سنگ مرمریت ایرجی

سنگ مرمریت ایرجی دارای زمینه کرم و بژ می باشد که به صورت موج دار و بی موج رویت فرآوری می گردد و گل های پنبه ای و شاه دانه ای درآن نمایان است. سنگ مرمریت ایرجی از دسته سنگ های جدید است که به دلیل ساب پذیری و قیمت نسبتا مناسب و همچنین رنگ کرم یکنواخت  مورد استقبال بسیاری گرفته است. این سنگ نسبت به سایر سنگ های آباده از ساب پذیری خوبی برخوردار می باشد.

جهت استحکام بخشیدن و افزایش براقیت سنگ مرمریت ایرجی ، در فرآیند تولید آن،از رزین و اپوکسی استفاده می شود.

سنگ مرمریت ایرجی به دلیل رنگ، انعکاس نور و قیمت مناسب ، اغلب در قسمت های داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیر ومعمولا به صورت 40 طول و تایل تولید و فرآوری می گردد.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language