سنگ مرمریت اوشن بلو

سنگ مرمریت اوشن بلو دارای  تم رنگی آبی و خاکستری می باشد که  موج های آبی دریا و خطوط سفید و آبی در آن نمایان است . این سنگ در دو صورت روشن مایل به خاکستری  و آبی تیره  فرآوری می گردد که هر کدام از آن ها بسته به ناخالصی ها و رنگ زمینه درجه بندی می گردد. مرمریت اوشن بلو از ساب پذیری خوبی برخورداراست همچنین مناسب برای دیواره های داخلی و سنگفرش داخلی ساختمان می باشد . جهت بالا بردن کیفیت ساب و مقاومت سنگ مرمریت اوشن بلو هنگام فرآوری آن از اپوکسی استفاده می شود.

مرمریت اوشن بلو به دو صورت تایل و اسلب تولید می گردد و نقش های گوناگونی را در صنعت ساختمان سازی ، ایفا می کند.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language