سنگ تراورتن کرم چرمی حاجی آباد

سنگ تراورتن چرمی کرم از دسته سنگ های تراورتن است که به وسیله فرایند چرمی، فراوری شده می باشد. فراوری چرمی به روشی گفته می شود. در فراوری چرمی سنگ بجای سائیده شدن توسط فرچه های سیمی و اسیدی سطح سنگ و قسمتهایی از سنگ که نرم تر هست خورده میشود و خلل و فرج سنگ باز تر و به سنگ کهنه و آنتیک تبدیل میشود.

سنگ تراورتن چرمی کرم را به صورت انبوه در دیوار زیر راه پله ها، دیوار پارکینگ و دیوار لابی هتل ها و پاساژها مورد استفاده قرار می دهند. این سنگ محصول شهر تکاب می باشد و در فروشگاه و نمایشگاه انوبانی قرار دارد.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language