سنگ تراورتن کرم چرمی تکاب

سنگ تراورتن تکاب سورت های گوناگونی دارد و درجات پایین تر آن دارای رنگی تیره تر و هاله های قهوه ای و سیاه در آن دیده می شود که مانند سنگ تراورتن کرم چرمی تکاب که به دو صورت موج دار و بی موج در دو نوع سائیده و چرمی فرآوری می­ گردد. 

سنگ تراورتن کرم چرمی تکاب برای دیواره های پارکینگ، راه پله و نمای پشت ساختمان مناسب می باشد. این سنگ از معادن شهر تکاب استخراج شده است و می توانید آن را از نمایشگاه انوبانی تهیه کنید.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language