سنگ تراورتن پوست ماری

سنگ تراورتن پوست ماری با توجه به خواص منحصر به فردی که دارد، بهترین سنگ برای نمای ساختمان و دیوارهای داخلی می­باشد. وجود خلل و فرج، چسبندگی این سنگ را برای نمای ساختمان بالا می­برد و توجه به چگالی پایین آن در کاهش وزن ساختمان مؤثر است.

مجموعه انوبانی  ارائه کننده انواع سنگ ساختمانی، تایل و اسلب، سنگ نما و سنگهای مرغوب صادراتی ایران

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language