سنگ تراورتن شکلاتی کاشان

سنگ تراورتن شکلاتی کاشان از نظر رنگ به ۲ نوع روشن و تیره تقسیم شده و دارای سورتهای موجدار و بی موج میباشد.

سنگ تراورتن شکلاتی از محصولات شهر کاشان می باشد. با توجه به طراحی های ترکیبی، در بدنه راه پله و همچنین کف پله ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت بازرگانی سنگ ساختمانی انوبانی ، سنگ تراورتن شکلاتی کاشان را به صورت اینترنتی برای فروش آنلاین روی وبسایت خود نیز قرار داده است.

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language