سنگ تراورتن خرمایی چرمی تکاب

سنگ تراورتن خرمایی چرمی تکاب دارای زمینه ای خرمایی تیره و روشن با طول موج های روش است. این سنگ بخاطر رنگ تیره ، آلودگی و کثیفی هوا  تاثیری منفی بر روی آن نخواهد گذاشت.

ویژگی های سنگ تراورتن خرمایی چرمی تکاب، رنگ ثابت و جذب آب پایین، یک دست بودن طرح سنگ، مقومت زیاد در برابر گرد و خاک و آفتاب است به همین دلیل در کلیه فضاهای ساختمان مانند نما، محوطه سازی و دیواره های خارجی و داخلی کاربرد فراوران دارد.

این سنگ یکی از سنگ های خانواده سنگ تراورتن تکاب است که از معادن استان آذربایجان غربی استخراج می شود و در فروشگاه و نمایشگاه انوبانی موجود می باشد

 • 40 * 40 : تماس بگیرید
 • 60 * 60 : تماس بگیرید
 • 80 * 80 : تماس بگیرید
 • 60 * 30 : تماس بگیرید
 • 80 * 30 : تماس بگیرید
 • 120 * 30 : تماس بگیرید
 • 30 طولی : تماس بگیرید
 • 40 طولی : تماس بگیرید
 • اسلب : تماس بگیرید
 • پله قطر 3 : تماس بگیرید
 • کانتر/اپن/آیلند قطر 3 : تماس بگیرید
Language